Fördelar med växter på taket i Stockholm

Att välja att ha växter, som exempelvis sedumväxter, på sitt tak i Stockholm är ett alternativt för den som vill ha ett tak som är fint att titta på och som smälter bra in med omgivande natur, men tak med växter har även fler fördelar än det fina utseendet.

Isolerande tak med sedum och andra växter

Det finns ett flertal typer av växter att välja till sitt gröna tak i Stockholm. Det kan vara ett tak som består av sedumväxter, sedum blandat med örter, mossa eller gräs. Det finns ett flertal fördelar med att ha växter på taket. För det första får man ett tak som är bra på att isolera, vilket bidrar till att man kan få sänkta uppvärmningskostnader, och för det andra får man ett tak som är bra på att ta upp regnvattnet.

Ett tak med sedum eller andra växter är även ett tak som är ljudisolerande och om man bor i ett område med buller och höga ljudnivåer, exempelvis från en väg i närheten, kan det vara en fördel.

Att ha växter på sitt tak i Stockholm är även något som är bra för den omgivande miljön. Ett växttak blir en naturlig del av det omgivande ekosystemet och är en plats som insekter och andra mindre djur kan ta nytta av. Sedum och annan växtlighet bidrar även, som all typ av växtlighet, till att rena luften i området.

Anläggning av växttak i Stockholm

Det finns alltså ett flertal fördelar med att välja växter till sitt tak i Stockholmsområdet med både estetiska och praktiska fördelar. Om man inte riktigt vet vilken typ av tak som passar bra på ens eget hus kan det vara bra att fråga ett professionellt företag. Takfix anlägger gröna tak runt om i Stockholm.

Läs mer om fördelarna med växttak.