Takbyte och takrenovering i Stockholm

Förr eller senare behöver ditt tak ses över. Ibland räcker det med renovering, ibland krävs mer omfattande arbete och rena takbyten. Låt oss på Takfix göra jobbet nästa gång. Med många års erfarenhet i teamet vågar vi kalla oss själva för takexperter. Som helhetsentreprenörer arbetar vi med alla typer av tak och använder endast ytbehandlade takpannor som står emot de olika väderslag som hör till vårt nordiska klimat. Vi hjälper såväl privata som kommersiella aktörer i hela Stockholmsregionen – med nöjda kunder som ledstjärna. 

Läs mer på Takfix hemsida.